IKON tekee Uuniseppien takoista ympäristöystävällisempiä

Tänä vuonna on tullut voimaan uusi Ecodesign-direktiivi, jonka avulla säädellään uusien takkojen ympäristöystävällisyyttä. Ecodesign-direktiivi eli ekosuunnitteludirektiivi on EU:ssa säädetty kriteeristö, jolla asetetaan tuotteiden valmistusta koskevia vaatimuksia ja ohjataan kuluttajia valitsemaan parempia tuotteita. Direktiivi kattaa kiertoilmatakat, varaavat takat, kamiinat ja puuliedet eli lähtökohtaisesti kaikki puupolttoiset lämmityslaitteet.


Päästöt kuriin
Toisin sanoen takoista halutaan siis tehdä ympäristöystävällisempiä. Valitettava tosiasia kun on, että takan polttamisesta tulee pienhiukkaspäästöjä. Vanhentuneella tulisijalla päästöjä tulee huomattava määrä, joka on jo terveydelle haitallista. Ecodesign-direktiivillä pyritään kontrolloimaan näiden päästöjen määrää uusissa tulisijoissa. Vaatimukset koskevat pienhiukkaspäästöjen ohella häkää, typen oksideja ja palamattomia orgaanisia yhdisteitä.


Uuniseppien vastaus on IKON
Uunisepät on kehittänyt oman tapansa noudattaa Ecodesign-direktiivin vaatimuksia. Olemme kehittäneet ja patentoineet IKON-toisioilmakasetin, jonka avulla kaikkien Uuniseppien varaavien tulisijojen päästöt alittavat uuden direktiivin päästövaatimukset. IKON on valmiina kaikissa tämän vuoden alusta alkaen toimitetuissa tulisijoissamme. Sen voi saada myös suureen osaan ennen tätä vuotta toimitettuihin takkamalleihin. Toisioilmakasetti asennetaan arinan päälle tulipesän takaseinään kiinni.


Puhtaampaa ja tehokkaampaa palamista
IKONin avulla puut palavat tulisijassa puhtaasti. IKON vähentää pienhiukkaspäästöjä jopa 75 prosenttia ja parantaa tulisijan tehokkuutta parhaimmillaan 15 prosentilla, jolloin polttopuita ei tarvita niin paljon.


Sytytä oikein
Toisioilmakasetin pohjan reikien tulee olla auki-asennossa, kun tulisijaan sytytetään tulta. Kasetin etuosan alapuolella on tappi, jolla reiät saa auki ja kiinni. Kun tulisijaan lisätään toinen pesällinen puita, laitetaan kasetti kiinni puhtaan palamisen varmistamiseksi. Kasetin sulkemiseen kannattaa käyttää hiilikoukkua, sillä kasetti on tässä vaiheessa tulikuuma. Toisioilmakasetti täytyy puhdistaa tuhkasta jokaisen polton jälkeen tuhkalapiolla ja imurilla.

Jos sinun tulisijassasi ei vielä ole IKONia, ota yhteyttä, niin tarkistetaan, voisiko sen asentaa siihen!