Vinkit

Klapeilla fiksua ja luonnollista lämpöä

vinkit 3

Puu on kotimainen, uusiutuva polttoaine. Puunpoltto ei kiihdytä ilmastonmuutosta, sillä puut sitovat kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia saman määrän kuin niiden palaessa vapautuu. Hyvässä tulisijassa ja oikein poltettuna puun energia voidaan muuttaa puhtaasti lämmöksi.

Edullista lisälämpöä

Uunilämmitys on ollut perinteinen lämmitysmuoto, mutta nykyään pientaloissa se tukee yleisimmin jotain toista lämmitysjärjestelmää. Paras tulos saadaan massiivisilla, varaavilla tulisijoilla, joiden rakenteisiin varastoitunut lämpö vapautuu huonetiloihin tasaisesti ja pitkään. Varaavan tulisijan hyötysuhde on jopa 80–85 %.

Oleellista on polttaa 1–2 pesällistä pilkkeitä kerralla tehokkaasti ja puhtaasti

Sopivan kokoisesta tulisijasta saadaan oikein käytettynä yli kolmasosa rakennuksen koko lämmitystarpeesta. Lämmitettäessä varaavalla tulisijalla puuntarve on pienempi kuin kevyillä tulisijoilla ja puuta kuluu vastaavasti selvästi vähemmän. Varaavissa tulisijoissa poltettavat puupanokset ovat 3–5 kg ja panoksia tarvitaan ainoastaan kaksi. Tarvittaessa yhden panoksen voi lisätä vielä samana päivänä. Puita ei tarvitse polttaa käyttöohjeen määrää enempää, koska lämmityksen kannalta sillä ei ole enää merkitystä. Liika poltto heikentää tulisijan hyötysuhdetta ja lämpö poistuu tulisijasta savukaasuhäviönä. Mikäli tulisijassa poltetaan peräkkäin useampia puupanoksia, eivät lämpimät tulisijarakenteet kykene ottamaan yhtä hyvin lämpöä vastaan kuin viileät rakenteet – tällöin savukaasut menevät kuumempina hormin kautta häviöinä ulos.

Varaavalla tulisijalla lämmittäminen on erittäin käyttäjäystävällistä, koska lämmittäminen ei sido aikaa. Pari pesällistä palaa noin tunnissa.

Sähkökatkojen vuoksi ei tarvitse palella!

Kodin lämpöön saattaa talvella tulla ikäviä katkoja, kun energian saanti keskeytyy kovan kulutuksen vuoksi. Yhä useampaan kotiin asennetaankin jo rakennusvaiheessa varaava tulisija turvaamaan lämmön kaikissa olosuhteissa sekä leikkaamaan energialaskua.

Luonnon ehdoilla

Ympäristöasiat vaikuttavat jokapäiväisiin ratkaisuihimme, myös tulisijan valintaan. Puusta vapautuu poltettaessa saman verran hiilidioksidia kuin sen maatuessa metsässä. Hiilidioksidi palautuu aikanaan luontoon uuden kasvun rakennusaineeksi. Uuniseppien tulisijan rakenne on suunniteltu siten, että kaikki palokaasut palavat tehokkaasti ja näin päästöjä ei ole.

Puu on siis puhdasta, kotimaista ja paikallista energiaa. Sen kuljettamiseen ei liity ympäristöriskejä: se ei räjähdä eikä valu pohjavesiin. Puun saantiin eivät vaikuta energiakriisit eivätkä kansainväliset selkkaukset!

Pane pesään vain kuivaa ja puhdasta puuta

  • Tulisijassa saa polttaa ainoastaan kuivaa ja puhdasta puuta – ei milloinkaan märkää, maalattua tai kyllästettyä puuta eikä roskia. Kuivat pilkkeet helähtävät, kun niitä lyödään toisiaan vasten.
  • Parhaiten puut kuivuvat ulkona auringossa, kun ilmavirta pääsee kulkemaan puupinon läpi. Laita pinon alle aluspuut, etteivät polttopuut kosketa maata.
  • Siirrä puut liiteriin ennen syyssateita. Jos pinot jäävät talveksi ulos, pitää ne peittää.
  • Sisälle puulaatikkoon tai puunkantotelineeseen pilkkeitä kannattaa kerralla tuoda ainakin muutaman päivän tarpeen verran. Sisätiloissa puu vielä kuivuu jonkin verran.
  • Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti se lämmittää. Koivu on puulajeistamme tihein ja lämpöarvoltaan suurin. Pinokuutiometri kuivaa koivupilkettä vastaa energialtaan 170 litraa kevyttä polttoöljyä.

Vinkit ja ohjeet takan lämmitykseen

vinkit 2

Näillä ohjeilla takan sytytys onnistuu.

Lataa tulisijan käyttöohje ›

Usein kysyttyjä kysymyksiä ›

Uuden takan käyttöönotto

Tulisijan asentamisen jälkeen takan on annettava kuivua viikon ajan pellit ja suuluukut avoimena. Takan sisäänpoltto tehdään rauhallisesti.

Oikea puumäärä

Varaavissa tulisijoissa poltettavat puupanokset ovat 3–5 kg ja panoksia tarvitaan ainoastaan kaksi. Tarvittaessa yhden panoksen voi lisätä vielä samana päivänä. Puita ei tarvitse polttaa käyttöohjeen määrää enempää, koska lämmityksen kannalta sillä ei ole enää merkitystä. Parhaan lämmitystuloksen saat seuraamalla tulisijan käyttöohjetta.

Riittävä veto

Ennen puiden sytyttämistä on varmistettava, että savupiipussa on riittävä veto. Tilapäiset tulisijan veto-ongelmat liittyvät lähes aina savuhormiin. Kokeile tarvittaessa takan vetoa polttamalla tulitikkua tai paperinpalaa hormin tai takan nuohousluukussa. Matalapaineen ja sateiden aikana hormi vetää tavallista huonommin. Myös huoneistossa vallitseva alipaine voi huonontaa vetoa. Tulisijan sytytyksen ajaksi kannattaa sammuttaa koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä tai liesituuletin ja kokeilla ikkunoiden avaamista.

Tuhkalaatikko ja arina

Pidä arina aina puhtaana. Tarkista ennen tulen sytyttämistä tuhkalaatikko ja tyhjennä se tarvittaessa. Tehokas palaminen edellyttää, että korvausilma pääsee vapaasti arinan alta tulipesään. Näin arina pysyy kunnossa ja kestää kauan. Tuhka pitää poistaa säännöllisesti tulisijasta paloturvalliseen astiaan.

Puiden latominen tulipesään

Täytä tulisijan pesä sytyttämistä varten niin, että vapaata tilaa jää vähintään kolmasosa tulipesän tilavuudesta. Palamisilman tulee päästä kiertämään puiden välissä. Voit asettaa puut pystyasentoon tulipesän takaseinää vasten tai mikäli haluat entisestään vähentää päästöjä, voit polttaa lyhyempää puuta ja asetella ne vaakatasoon. Käytä sytykkeenä tuohta ja puutikkuja tai pientä määrää sanomalehtipaperia. Ensimmäistä pesällistä varten tarvitset halkaisijaltaan 8–10 cm pilkkeitä, muuten ne voivat olla vähän isompia eli halkaisijaltaan 10–16 cm.

Sytytys

Avaa hormin sulkupelti. Jos takassa on sytytyspelti, avaa se. Avaa myös tuhkalaatikon kansi 2–5 cm. Aseta sytykkeet arinan pohjalle (tuohi, sytytyspalat, sanomalehti) ja lado puut sytykkeiden päälle. Vaakapoltossa panos sytytetään päältä. Sulje suuluukut, kun puut ovat syttyneet. Käännä sytytyspelti kiinni. Huolehdi, että tulisija saa riittävästi ilmaa ja puut palavat iloisesti. Oikealla sytytystekniikalla lämpöä saadaan enemmän talteen ja puun poltosta aiheutuu vähemmän päästöjä.

Puiden lisääminen

Lisää puita, kun yli puolet puista on palanut ja näkyvissä on vielä selvät pienet liekit. Lisää puut mieluiten kuoripuoli alaspäin. Jätä vapaata tilaa vähintään kolmasosa tulipesän tilavuudesta. Älä kohenna tulta tarpeettomasti, ettei palaminen häiriintyisi.

Päästöt kuriin

Palamisesta muodostuu savukaasua, joka sisältää pääosin hiilidioksidia ja vettä sekä vaihtelevan määrän pienhiukkasia. Kun palamislämpö on tarpeeksi korkea, puut kuivia, tulisijan ilmavirtaus sopiva ja palo hallittua, syntyy haitallisia päästöjä vähän. Puhtaassa palamisessa valtaosa savusta on harmitonta vesihöyryä. Hyvästä ja onnistuneesta palamisesta kertoo pian sytytyksen jälkeen vaaleaksi muuttuva savu.

US IKON logo

Uuniseppien kehittämän ja patentoiman IKON-toisioilmakasetin avulla kaikkien Uuniseppien varaavien tulisijojen päästöt alittavat vuoden 2022 alussa voimaan tulleen Ekodesign-direktiivin päästövaatimukset. IKON on valmiina Uuniseppien varaavissa tulisijoissa ja toimituksen mukana on myös virallinen päästötodistus.

ekodesign logo

Lue lisää

IKON6

Anna palaa!

Hyvään lämmittämiseen riittää parin pesällisen tehokas ja tasainen polttaminen, johon kuluu aikaa 1,5–2 tuntia. Puissa palaa pinta eikä tilavuus. Niinpä esimerkiksi 10 kpl puolen kilon pilkkeitä palaa nopeammin kuin pari 2,5 kilon halkoa. Tulisijan savupelti sulkee hormin, ettei ilman läpivirtaus veisi lämpöä harakoille ja että tulisija saataisiin pysymään lämpimänä mahdollisimman pitkään. Savupelti estää myös kylmää savupiippua toimimasta tuloilmakanavana. Pellin sulkemisen ajoitus valmistajan ohjeiden mukaisesti on tärkeää.

Peltien sulkeminen

On tärkeää sulkea pellit oikeaan aikaan. Savupellit suljetaan vasta, kun viimeisetkin kekäleet ovat varmasti sammuneet.

Huolehdi nuohouksesta

Kiinteistön omistaja on vastuussa tulisijansa nuohouksesta. Nuohous pidentää tulisijan käyttöikää ja parantaa tulisijan lämmönluovutusta. Tulisijan puhdistuksen yhteydessä nuohooja tarkistaa myös tulisijan ja hormin kunnon.

Varaa aika myymäläämme tai
tulisija-asiantuntijamme kotiisi

Varaa tästä! ›