Klapeilla fiksua ja luonnollista lämpöä.

Puu on kotimainen, uusiutuva polttoaine. Puunpoltto ei kiihdytä ilmastonmuutosta, sillä puut sitovat kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia saman määrän kuin niiden palaessa vapautuu. Hyvässä tulisijassa ja oikein poltettuna puun energia voidaan muuttaa puhtaasti lämmöksi.

Edullista lisälämpöä

Uunilämmitys on perinteinen lämmitysmuoto, mutta nykyään pientaloissa se tukee yleisimmin jotain toista lämmitysjärjestelmää. Paras tulos saadaan massiivisilla, varaavilla tulisijoilla, joiden rakenteisiin varastoitunut lämpö vapautuu huonetiloihin tasaisesti ja pitkään. Varaavan tulisijan hyötysuhde on jopa 80–85 %.

Oleellista on polttaa 1-2 pesällistä pilkkeitä kerralla tehokkaasti ja puhtaasti.

Sopivan kokoisesta tulisijasta saadaan oikein käytettynä yli kolmasosa rakennuksen koko lämmitystarpeesta. Lämmitettäessä varaavalla tulisijalla puuntarve on pienempi kuin kevyillä tulisijoilla ja puuta kuluu vastaavasti selvästi vähemmän. Varaavissa tulisijoissa poltettavat puupanokset ovat 3–5 kg ja panoksia tarvitaan ainoastaan kaksi. Tarvittaessa yhden panoksen voi lisätä vielä samana päivänä. Puita ei tarvitse polttaa käyttöohjeen määrää enempää, koska lämmityksen kannalta sillä ei ole enää merkitystä. Liika poltto heikentää tulisijan hyötysuhdetta ja lämpö poistuu tulisijasta savukaasuhäviönä. Mikäli tulisijassa poltetaan peräkkäin useampia puupanoksia, eivät lämpimät tulisijarakenteet kykene ottamaan yhtä hyvin lämpöä vastaan kuin viileät rakenteet – tällöin savukaasut menevät kuumempina hormin kautta häviöinä ulos.

Varaavalla tulisijalla lämmittäminen on erittäin käyttäjäystävällistä, koska lämmittäminen ei sido aikaa. Pari pesällistä palaa noin tunnissa. 

Sähkökatkojen vuoksi ei tarvitse palella!

Kodin lämpöön saattaa talvella tulla ikäviä katkoja, kun energian saanti keskeytyy kovan kulutuksen vuoksi. Yhä useampaan kotiin asennetaankin jo rakennusvaiheessa varaava tulisija turvaamaan lämmön kaikissa olosuhteissa sekä leikkaamaan energialaskua. 

Luonnon ehdoilla

Ympäristöasiat vaikuttavat jokapäiväisiin ratkaisuihimme, myös tulisijan valintaan. Puusta vapautuu poltettaessa saman verran hiilidioksidia kuin sen maatuessa metsässä. Hiilidioksidi palautuu aikanaan luontoon uuden kasvun rakennusaineeksi. Uuniseppien tulisijan rakenne on suunniteltu siten, että kaikki palokaasut palavat tehokkaasti ja näin päästöjä ei ole.

Puu on siis puhdasta, kotimaista ja paikallista energiaa. Sen kuljettamiseen ei liity ympäristöriskejä; se ei räjähdä eikä valu pohjavesiin. Puun saantiin eivät vaikuta energiakriisit eivätkä kansainväliset selkkaukset!

Pane pesään vain kuivaa ja puhdasta puuta

•     Tulisijassa saa polttaa ainoastaan kuivaa ja puhdasta puuta – ei milloinkaan märkää, maalattua tai kyllästettyä puuta eikä roskia. Kuivat pilkkeet helähtävät, kun niitä lyödään toisiaan vasten

•     Parhaiten puut kuivuvat ulkona auringossa, kun ilmavirta pääsee kulkemaan puupinon läpi. Laita pinon alle aluspuut, etteivät polttopuut kosketa maata

•     Siirrä puut liiteriin ennen syyssateita. Jos pinot jäävät talveksi ulos, pitää ne peittää

•     Sisälle puulaatikkoon tai puunkantotelineeseen pilkkeitä kannattaa kerralla tuoda ainakin muutaman päivän tarpeen verran. Sisätiloissa puu vielä kuivuu jonkin verran.

•     Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti se lämmittää. Koivu on puulajeistamme tihein ja lämpöarvoltaan suurin. Pinokuutiometri kuivaa koivupilkettä vastaa energialtaan 170 litraa kevyttä polttoöljyä.