Certifikat

Ekodesigndirektivet träder i kraft i början av 2022. För att uppfylla ditektivets kraven, måste värmelagrande eldstäder ha en energieffektivitet på minst 65 procent. Rökgaserna från dem får ge upphov till högst 40 mg partikelutsläpp (Particles) per kubik.

Begränsningarna gäller även utsläppen av kolmonoxid eller koloxid (CO-content) samt kväveoxider (NOX-content) och oförbrända organiska föreningar (OGC-content). Kolmonoxidutsläppen får vara högst 1 500 mg per kubikmeter. Kväveoxiderna får uppgå till högst 200 mg per kubik. De oförbrända organiska föreningarna får uppgå till högst 120 mg per kubik.

Det certifikat som auktoriserade RRF har beviljat Turun Uunisepät Oy anger följande: Partikelutsläpp 23 mg/m³, kolmonoxidutsläpp 750 mg/m³, kväveoxider 138 mg/m³ och oförbrända organiska föreningar 30 mg/m³.

ikon sertifikaatti

Boka förevisning med Uunisepäts närmaste försäljare

Boka här! ›