IKON

 


En ny innovation revolutionerar den småskaliga vedeldningen

Den som njuter av värmen från en brasa och föredrar närenergi behöver i framtiden inte längre lida av dåligt samvete över partikelutsläppen.

Vi har utvecklat och patenterat en ny sekundärluftskassett IKON. Tak vare IKON, utsläppen från värmelagrande eldstäder redan nu rejält underskrider de gränsvärden för partikelutsläpp från rökgaser samt kol- och kväveoxidutsläpp som anges i Eko Design-direktivet, som träder i kraft året 2022. Med IKON kunde minska utsläppen av småpartiklar från traditionella värmelagrande eldstäder med upp till 75 procent och koloxidutsläppen samt utsläppen av oförbrända organiska ämnen med 60 procent.

Vi har redan länge unvecklat intensivt förbränningstekniken i eldstäder. Den första prototypen blev klar för drygt ett år sedan, och vi valde den nuvarande patenterade modellen efter noggranna mätningar och tester.

IKON

Utvecklingsarbetet fortsätter

Även om mätresultaten gällande sekundärluftskassettens funktion redan är lysande, är vi ännu inte nöjda. Vi har redan testat nya lösningar, som utvecklar förbränningstekniken ytterligare och minskar utsläppen av småpartiklar ännu mer.

Vårt mål är att hela eldstads- och ugnsindustrin redan i en nära framtid ska ha möjlighet att åstadkomma en betydande minskning av utsläppen från vedeldning. På så sätt kan närenergi utnyttjas på ett säkert och miljövänligt sätt både i Finland och i våra framtida exportländer.

Det är viktigt för oss att våra nuvarande kunder kan uppdatera sin eldstad så att den uppfyller de nya direktiven och att eldstädernas ägare också i framtiden tryggt kan njuta av deras goda värme.

Bilden visar hur den heta luften från hålen i sekundärluftskassetten styrs till den övre delen av vedinsatsen och får de uppkomna brandgaserna att brinna rent med ljusa lågor. Röken från skorstenen blir ljus. Utsläppen av småpartiklar underskrider tydligt gränsvärdena i det direktiv som träder i kraft 2022, närmare bestämt med cirka 35 procent. Utsläppen av koloxid och andra oförbrända organiska ämnen, bl.a. kväveoxider, underskrider också gränserna i direktivet med cirka 50 procent.

 

 

Ikon palaa

Boka förevisning med Uunisepäts närmaste försäljare

Boka här! ›