Vedens ursprung spelar roll

Finländaren värmer upp sitt hem med ved

suomalainen lämmittää kotinsa puulla

Finländska hem värms fortfarande upp också med ved, och ved är en betydande värmekälla framför allt i småhus. Den nyaste informationen som Naturresursinstitutet Luke har samlat in är från eldningssäsongen 2016/2017, då vi använde totalt 5,9 miljoner fasta kubikmeter ved.

De 5,9 miljoner fasta kubikmeter ved som användes eldningssäsongen 2016/2017 skulle om man placerade dem i meterhöga vedstaplar sträcka sig från ena änden av Finland till den andra nästan åtta gånger. Med den mängden skulle man kunna värma en genomsnittlig eldstad 362 miljoner gånger!

Den genomsnittliga vedförbrukningen i egnahemshus var 5,2 kubikmeter per år, medan motsvarande siffra för sommarstugor var 2,4 kubikmeter per år.

Statistiken bygger på uppgifter från invånarna i eller ägarna till cirka 4 100 småhus.

Vedens ursprung

Det är naturligtvis lätt att utreda ursprunget för träd som en lokal lantbrukare har fällt i sin egen skog. När det gäller vedkassar som man har snappat åt sig vid servicestationen eller vedpartier som man har beställt från en webbplats, måste man anstränga sig lite mer.

I Finland eldar vi mest med inhemsk ved, men vi importerar även en del. Enligt Naturresursinstitutets statistik importerade vi 17 000 m3 i fjol. Enligt Tullens statistik över utrikeshandel kom största delen av importen från Ryssland och resten från Baltikum, Sverige och Ukraina. Under fjolåret importerades 17 000 m3.

Vilka uppgifter om vedens ursprung bör man ta reda på? Vedens kvalitet bestäms enligt småvedsstandarden EN 14961-5. Den bästa veden är av kvalitetsklass A1. Kvaliteten på veden kan även uppfylla kraven enligt Norsk Standard NS 4414.

Det kan även finnas en uppgift om att veden har växt i PEFC-certifierad skog. PEFC, som fyller 20 år i år, är ett internationellt skogscertifieringssystem som främjar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk överallt i världen. Av ekonomiskogarna i Finland är cirka 90 procent, eller 18,1 Mha, PEFC-certifierade.


Nyckelflaggan intygar i sin tur att det är en inhemsk produkt.

 

 

Boka förevisning med Uunisepäts närmaste försäljare

Boka här! ›