Uunisepäts teknik

Innovationer för miljöns och användarnas bästa

Uunisepät har utvecklat den traditionella värmelagrande spisen till en effektivare och säkrare eldstad med mångsidigare användningsmöjligheter. Utvecklingsarbetet kräver kontinuerlig testning och undersökning. Det är också en fördel för miljön och användaren.

alaliitos

Normal anslutning nertill

Den utmärkta lagringskapaciteten bygger på att rökgaserna cirkulerar länge inne i eldstaden, vilket gör att mer värme lagras i dess kärna.

tuplakierto

Dubbelcirkulation

Dubbelcirkulation är Uunisepäts effekthöjande system för att få ut mer värmeenergi ur din ved. Du sparar ved och värmer mer ekonomiskt med mindre utsläpp.

sytytyspelti auki

Öppna tändspjällen

Våra tändspjäll gör att det finns drag i eldstaden när du tänder brasan. Det blir då lätt att tända även om eldstaden stått kall en längre tid.

Boka förevisning med Uunisepäts närmaste försäljare

Boka här! ›