Värmevägg

Ett nytt sätt att elda: En värmevägg från Uunisepät!

En värmevägg från Uunisepät utnyttjar den värmeenergi i förbränningsgaserna som annars skulle gå förlorad. I kombination med en kamin som inte är värmelagrande kan värmeväggen ta tillvara den alstrade värmen på ett effektivt sätt.

Väggen lagrar värmen och avger den långsamt under lång tid – utan att väggytan blir brännande het. Värmeväggens kärna är tillverkad av olivinsten.

Om du inte vill värma upp värmeväggen håller du bara tändventilen öppen.

Värmeväggen från Uunisepät

  • går att installera snabbt
  • höjer uppvärmningseffekten med upp till 25 % (65 % -> 90 %)
  • lagrar ca 10–15 kWh energi under en eldning
  • avger ca 2 000 kWh energi med 150 eldningar per år
  • är föremål för en patentansökan.

lamposeinakuva

Boka förevisning med Uunisepäts närmaste försäljare

Boka här! ›