Till befintliga hus

Att köpa eldstad till ett befintligt hus är lätt

Det lönar sig att uppgradera värmeeffektiviteten i huset! När energipriset ständigt stiger blir det aktuellt att byta uppvärmningsform för ditt hem. Vedeldning ger säkerhet, höjer hemtrevnaden och minskar energiräkningarna kännbart.

Att köpa en värmelagrande eldstad är ett klokt beslut. Nästan alla prefabricerade hus är försedda med värmelagrande eldstäder. Vid sanering av äldre hus är köpet av eldstad ett av de viktigaste besluten för den som vill gynna inhemsk bioenergi.

Expertassistans

Vi gör ett tekniskt hembesök till alla saneringsobjekt. Vår eldstadsexpert gör ett avgiftsfritt hembesök för att fastslå eldstadens placering, säkerhetsavstånd och eventuella behov av fundament eller förstärkning av ett sådant. Experten kartlägger allt som gäller skorstenar och brandmurar, hjälper dig med att fylla i blanketten för hushållsavdrag och ger råd i alla tillståndsfrågor.

Om ett hus är förberett för en eldstad och den installeras på den plats som är avsedd för den, behöver man inte fundera på fundamentet. I gamla hus med mellanbjälklag ska konstruktionens bärighet utredas.

Beställ avgiftsfritt hembesök ›

Ingen annan uppvärmning ger samma stämning som vedeldning!

Det tar inte mer än några dagar att resa en ny skönhet i stället för en gammal trotjänare till eldstad, oavsett om det gäller ett traditionellt hus eller en nyare boning. Vårt sortiment innehåller ett tilltalande alternativ för allt från herrgårdar till vanliga hus och stugor. Våra eldstäder kan även installeras i byggnader som saknar befintlig skorsten. Vår helhetslösning inkluderar fundament, skorstenshuv och allt däremellan. Våra kunniga installatörer skyddar golvet och väggarna omsorgsfullt och river den gamla eldstaden vid behov. Efter installationen städar de efter sig när arbetet är klart och överlåter den nya eldstaden i tändsticksfärdigt skick.


”Att omvandla vårt arvegods till en fungerande bostad var ett tufft jobb. Vi ville bevara husets anda och hemtrevnad utan att tumma på komfortnivån. Vi började planera från grunden, och det tog lång tid. Under den tiden blev vi insatta i tillståndsansökningar, traditionellt byggande, både gamla och nya material, arbetssätt, många olika byggare och uppvärmningsalternativ.

Nu är den klar. Vår egen Villa. Jag vaknar ofta före alla andra och smyger nedför trappan. Jag går runt i rummen på nedre våningen och tittar ut på gården genom fönstren. Jag njuter av stämningen. Jag stannar upp och lutar mig mot kakelugnen som fortfarande avger skön värme på morgonen. Här trivs jag.”

– De lyckliga husrenoverarna Heidi och Kari

Boka förevisning med Uunisepäts närmaste försäljare

Boka här! ›