Vår historia

Att behärska elden är en konst som gjort det möjligt för människor att klara sig på våra nordliga breddgrader, och ända sedan hedenhös har vi byggt eldstäder i våra bostadshus. I slutet av 1700-talet gav den snabba avverkningen av skog anledning till oro. Man blev tvungen att förbättra verkningsgraden, och utformade de första värmelagrande kakelugnarna. Kärnan i en kakelugn tar upp och lagrar värme effektivt.

Finlands första kakelugnsfabrik startades i Åbo 1842, och på den traditionen bygger Uunisepät vidare.

På 1980-talet funderade den unga ingenjören och murarsonen Atso Raittio på om en värmelagrande eldstad kan tillverkas av gjutna element. Han utvecklade sin idé, först tillsammans med sin svärfar och senare med Markku Valtonen, tills världens första värmelagrande eldstad av element murades 1982 i en fastighet med namnet Tonavan Sauna i stadsdelen Port Arthur i Åbo. Den fungerar fortfarande.

Atso och Markku grundade Uunisepät 1983.

Idag är Turun Uunisepät världens största tillverkare av kakelugnar och känt för sina vackra ugnar och höga kvalitet.

Boka förevisning med Uunisepäts närmaste försäljare

Boka här! ›