IKON

 


Uusi innovaatio mullistaa puun pienpolton

Takkatulen lämmöstä nauttivan ja lähienergiaa suosivan ei enää tulevaisuudessa tarvitse potea huonoa omaatuntoa hiukkaspäästöjen vuoksi.

Olemme kehittäneet ja patentoineet uuden toisioilmakasetin, jolla varaavien takkojen päästöt alittavat jo tässä vaiheessa reilusti vuonna 2022 voimaan astuvan Eko Design -direktiivin savukaasujen hiukkaspäästöjen sekä myös häkä- ja typen oksidipäästöjen raja-arvot. Saamme vähennettyä perinteisten varaavien tulisijojen pienhiukkaspäästöjä jopa 75 prosenttia ja häkäpäästöjä sekä palamattomien orgaanisten aineiden päästöjä 60 prosenttia.

Olemme kehittäneet tulisijojen polttotekniikkaa intensiivisesti jo pitkään. Ensimmäinen prototyyppi valmistui reilu vuosi sitten ja nykyiseen patentoituun malliin päädyimme tarkkojen mittausten ja testausten jälkeen.

IKON

Kehitystyö jatkuu edelleen

Vaikka mittaustulokset toisioilmakasetin toimivuudesta ovat loistavat, emme tyydy vielä tähän. Olemme jo testanneet uusia toisioilmakasettia tukevia ratkaisuja. Uudet innovaatiomme kehittävät polttotekniikka entisestään ja vähentävät pienhiukkaspäästöjä.

Tavoitteemme on, että koko tulisija- ja kiuasteollisuudella on mahdollisuus jo lähitulevaisuudessa vähentää merkittävästi puun poltosta aiheutuvia päästöjä. Näin lähienergiaa voidaan hyödyntää turvallisesti ja ympäristöystävällisesti sekä kotimaassa että tulevissa vientimaissamme.

Meille tärkeää on myös se, että jo olemassaolevien asiakkaamme voivat päivittää tulisijansa uusien direktiivien mukaisiksi ja tulisijojen omistajat voivat nauttia tulevaisuudessakin sen lempeästä lämmöstä turvallisin mielin.

Kuvassa näkyy, kuinka toisioilmakasetin rei´istä tuleva kuuma ilma ohjautuu puupanoksen yläpuolelle ja saa aikaan syntyneiden palokaasujen palamisen puhtaasti vaalein liekein. Savupiipusta tuleva savu muuttuu vaaleaksi. Pienhiukkaspäästöt alittavat vuonna 2022 voimaan astuvan direktiivin raja-arvot selkeästi, noin 35 prosentilla. Myös häkäpäästöjen ja muiden palamattomien orgaanisten aineiden, mm. typen oksidien, päästöt alittavat direktiivin rajat noin 50 prosentilla.Ikon palaa

Boka förevisning med Uunisepäts närmaste försäljare

Boka här! ›