Kaikki tiedustelut osoitteeseen uunisepat@uunisepat.fi

Vuoden 2022 alussa voimaan astunut Ekodesign-direktiivi kiristi uusien tulisijojen päästövaatimuksia. Direktiivissä määritellään käyttöaikaisen energian kulutus ja käyttöaikaisten hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöt

Kehitimme ja patentoimme IKON-toisioilmakasetin, jolla varaavien tulisijojen päästöt alittavat reilusti Ekodesign-direktiivin päästövaatimukset ja raja-arvot. Saimme vähennettyä perinteisten varaavien tulisijojen pienhiukkaspäästöjä jopa 75 % ja häkäpäästöjä sekä palamattomien orgaanisten aineiden päästöjä jopa 60 %.

  • IKON on mekaaninen laite, jonka toiminta perustuu fysiikan lakeihin. Se ei tarvitse toimiakseen sähköä.
  • IKON parantaa myös tulisijan tehokkuutta jopa 15 %. Säästät siis polttopuuta.
  • IKON on käytännössä huoltovapaa, kasetti puhdistetaan tuhkaimurilla ennen tulisijan käyttöä.
  • IKON on valmiina kaikissa Uuniseppien varaavissa tulisijoissa.

Kehitystyö jatkuu edelleen

Vaikka mittaustulokset toisioilmakasetin toimivuudesta ovat loistavat, emme tyydy vain tähän. Olemme testanneet uusia toisioilmakasettia tukevia ratkaisuja. Uudet innovaatiomme kehittävät polttotekniikkaa entisestään ja vähentävät näin päästöjä.

Tavoitteemme on, että koko tulisija- ja kiuasteollisuudella on mahdollisuus vähentää merkittävästi puun poltosta aiheutuvia päästöjä. Näin lähienergiaa voidaan hyödyntää turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Meille on tärkeää, että asiakkaamme, jotka ovat hankkineet tulisijan jo aiemmin, voivat päivittää tulisijansa uusien direktiivien mukaisiksi jälkiasennettavalla IKON-toisioilmakasetilla. Näin he voivat nauttia tulevaisuudessakin sen lempeästä lämmöstä turvallisin mielin.

Kuvassa näkyy kuinka IKON-toisioilmakasetin rei´istä tuleva kuuma ilma ohjautuu puupanoksen yläpuolelle ja saa aikaan syntyneiden palokaasujen palamisen puhtaasti vaalein liekein. Savupiipusta tuleva savu muuttuu vaaleaksi ja puhtaasti palaessaan savukaasut ovat hajuttomia. IKON-toisioilmakasetin avulla savuhaittoja ei pääse syntymään, joka on erityisen tärkeää tiheästi asutuilla pientaloalueilla. Voit siis polttaa Uuniseppien nykyaikaista tulisijaa hyvällä omatunnolla.