Kaikki tiedustelut osoitteeseen uunisepat@uunisepat.fi

Uuniseppien tehtaan käyttämä sähkö on tuotettu 100% uusiutuvalla energialla, joka on paikallisesti ja pienimuotoisesti tuotettua lähienergiaa.

Hiukkaspäästöt tapetilla

Ympäristöasiat ja puunpoltosta aiheutuvat hiukkaspäästöt ovat olleet viime aikoina paljon keskusteltu aihe. Puun palamisesta aiheutuvat hiukkaspäästöt vaikuttavat ihmisten terveyteen, mutta polttamalla puuta oikein, pystyy vaikuttamaan osaltaan ilmastonmuutoksen torjumiseen ja pitämään huoneilman siistinä.

Vuoden 2022 aikana voimaan tuleen EkoDesign-direktiivin (2009/125/EY) mukaan kaikkien markkinoille tulevien tulisijojen koko valmistusprosessin aikana tulee ottaa huomioon entistä paremmin myös sen ympäristövaikutukset. Tavoitteena on erityisesti parantaa tuotteiden energiatehokkuutta. Ecodesign-direktiivi on osa EU:n tavoitetta pienentää kokonaisenergiankulutusta ja siten myös kasvihuonekaasujen päästöjä 20 %.

Tulisijavalmistajat suhtautuvat puun pienpolton päästöihin vakavasti. Korjaustyötä on tehty pitkään ja monia innovaatioita päästöjen vähentämiseksi on jo syntynyt. Uuniseppien kehittämän ja patentoiman IKON-toisioilmakasetin avulla kaikkien Uuniseppien takkojen normaalit tulisijapäästöt jäävät merkittävästi alle Ekodesign-direktiivin vaatimustason. IKON on valmiina Uuniseppien varaavissa tulisijoissa ja toimituksen mukana on myös virallinen päästötodistus. Uuniseppien Tunnelmatulisijat ja Schiedel-kevyttakat täyttävät direktiivin rajoitukset ilman IKONia.

Lue lisää IKON-innovaatiosta

Uuniseppien tehtaan käyttämä sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvalla energialla.

OTA YHTEYTTÄ

Tulisija-asiantuntija selvittää lämmitystarpeesi ja kuuntelee toiveesi. Hän selvittää hormiin ja palomuuriin liittyvät asiat, auttaa tarvittaessa kotitalousvähennyslomakkeen täyttämisessä ja neuvoo mahdollisissa lupa-asioissa.