Kaikki tiedustelut osoitteeseen uunisepat@uunisepat.fi

Vuoden 2022 alussa voimaan tuleva Ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset täyttävien varaavien tulisijojen energiatehokkuuden on oltava vähintään 65 prosenttia. Niiden savukaasujen hiukkaspäästöt (Particles) saavat olla korkeintaan 40 mg kuutiota kohti.

Rajoitukset koskevat myös hiilimonoksidi- eli häkäpäästöjä (CO-content) sekä typen oksideja (NOX-content) ja palamattomat organiset yhdisteet (OGC-content). Hiilimonoksidipäästöt saavat olla korkeintaan 1 500 mg kuutiometrissä. Typen oksideja saa olla korkeintaan 200 milligrammaa kuutiota kohti. Palamattomia orgaanisia yhdisteitä saa olla korkeintaan 120 milligrammaa kuutiota kohti.

Auktorisoidun RRF:n myöntämä sertifikaatti Turun Uunisepät Oy:lle: Hiukkaspäästöt 23 mg/m³, hiilimonoksidipäästöt 750 mg/m³, typen oksidit 138 mg/m³ ja palamattomat orgaaniset yhdisteet 30 mg/m³.